สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศูนย์ฝึกอบรมและติดตั้งแก๊ส Vialle เปิดฝึกอบรมให้ช่างและตัวแทนอู่ ฟรี!!!

ศูนย์ฝึกอบรมและติดตั้งแก๊ส Vialle เปิดฝึกอบรมให้ช่างและตัวแทนอู่ ฟรี!!!

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ศูนย์บริการและฝึกอบรมการติดตั้งแก๊ส Vialle เิปิดอบรมการติดตั้งแก๊สระบบ LiquidSi ระบบหัวฉีดอัจฉริยะ ฉีดแก๊สเป็นของเหลว ให้กับตัวแทนช่างจากอู่ต่างๆ ศูนย์บริการและฝึกอบรมการติดตั้งแก๊ส Vialle ขอขอบคุณคณะที่มาฝึกอบรมกับเราทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ ขอขอบคุณ....................

คุณสกล เหลือเพิ่มพร จาก พนัสอินเตอร์ยนต์ ออโต้แก๊ส&เซอร์วิส จ.ชลบุรี
คุณวรนิชฐา กันหา จาก พนัสอินเตอร์ยนต์ ออโต้แก๊ส&เซอร์วิส จ.ชลบุรี
คุณธนสิทธิ์ สุขเฟื่องแสง จากศิวพรออโต้เซอร์วิส จ.สุราษฎร์ธานี
คุณมนัส แก้วฉวี จากศิวพรออโต้เซอร์วิส จ.สุราษฎร์ธานี
คุณสุรชัย บุญเพ็ชร จากบูสเตอร์แก๊ส กรุงเทพมหานคร
และ คุณภูริทัด สุขสัมฤทธิ์ จากบูสเตอร์แก๊ส กรุงเทพมหานคร

*ศูนย์บริการและฝึกอบรมการติดตั้งแก๊ส Vialle เปิดฝึกอบรม ทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ ของทุก ๆ สัปดาห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9617625-6 *

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view